O nas

Dom Kultury SMB „Imielin” istnieje od 1989 roku. W pierwszych latach działalności głównym kierunkiem były zajęcia taneczne. Klub TEAM, prowadzony przez Piotra Makowieckiego, zdobył popularność i liczne nagrody zarówno w kraju jak i zagranicą. Do roku 1994 organizowane były imprezy okolicznościowe, koncerty, wystawy, klub filmowy, spotkania z bioenergoterapeutami, zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Lata 1994- 1996 to okres komplikacji organizacyjnych i kadrowych. Od końca 1996 roku nastąpiły zasadnicze zmiany w działalności DK „Imielin”. Stał się on centrum integracji mieszkańców Ursynowa przez różnorodne formy działań kulturalnych odpowiadających zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów, w DK „Imielin” odbywa się dużo imprez, m.in.: Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, koncerty „Powróćmy jak za dawnych lat…”,

koncerty „Małej filharmonii” i teatry edukacyjne dla dzieci i młodzieży, koncerty amatorskich zespołów rockowych KiM., imprezy okolicznościowe dla seniorów. Co roku, w czasie wakacji, organizowane są warsztaty artystyczne grup twórczych. Uczestnicy grup twórczych biorą udział w licznych koncertach, festynach, prezentacjach organizowanych przez DK „Imielin” jak też inne jednostki kultury: Dni Ursynowa, Dzień Dziecka, Inauguracja Roku Kulturalnego, Witaj Szkoło.

Zespoły muzyczne, teatralne, plastycy prezentują swoje umiejętności w czasie konkursów organizowanych w Warszawie i kraju, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze w działalności klubu jest stworzenie miłej atmosfery, miejsca, do którego chętnie zaglądają nasi mieszkańcy i gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie – zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

Zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, przeprowadzone remonty, wyposażenie w sprzęt konieczny do zajęć i imprez, wszystko to pozwoliło, mimo skromnych warunków lokalowych, na szerokie rozwinięcie działalności i przedstawienie ciekawej oferty mieszkańcom. Program działalności DK „Imielin” jest dobrze odbierany przez władze i działaczy społecznych Spółdzielni, Dzielnicy oraz media ( liczne artykuły w prasie, nie tylko lokalnej, informacje o imprezach oraz udział zespołów w programach radiowych i TV).