30 sierpnia 2017 10:00

GRUPY SZKOLNE

Warsztaty od 21 września 2017 roku

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

dla uczniów klas 0 – IVOLYMPUS DIGITAL CAMERA
(grupy zorganizowane – zapisy)

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA w Klubie A4 przy ul. Amundsena 4, tel. 22 64155 18

Instruktor – Joanna Wiślicka

 

czwartek   godz. 10.00 – 11.30

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

 

Realizacja czterech tematów (opracowanie Maria Kuduk-Białkowska);

 

–  „Bajka moja, Twoja, nasza…”OLYMPUS DIGITAL CAMERA

–  „O czym szumią drzewa”

–  „Narodowy strój polski”

–  „Maska”

„Bajka moja, Twoja, nasza…”

Program składa się z czterech uzupełniających się części:

1. Obejrzenie spektaklu teatralnego (teatr, TV, CD…) lub czytanie bajki, wiersza.

2. Wykład przybliżający dzieciom wiedzę o:
– scenografii,

– kostiumologii,

– historii ubioru,

– charakteryzacji teatralnej,

– materiałach plastycznych wykorzystywanych przy ich tworzeniu.

3. Zajęcia praktyczne dające dzieciom możliwość rozwijania i realizacji własnych pomysłów, a także pokonywania technicznych trudności.

– wykonanie elementów scenografii,

– wykonanie elementów stroju,

– wykonanie rekwizytów,

– wykonanie charakteryzacji.

4. Podsumowanie:
– analiza i ocena wykonanych prac,
– prezentacja swojej bajki z wykorzystaniem własnoręcznie robionych rekwizytów.

 

„O czym szumią drzewa”

 

1. ” Zieleń w środowisku naturalnym i miejskim” – wykład.

      Omówienie funkcji zieleni w ekosystemie i urbanistyce z uwzględnieniem

      roli: klimatycznej, akustycznej, gospodarczej, zdrowotnej, rozdzielającej,

      ochronnej, towarzyszącej, psychicznej i wychowawczej.

2. „ Elementy kompozycji zieleni” -wykład.
        Obraz plastyczny drzewa z uwagi na pokrój, fakturę kory, kształt i barwę

        liścia. Kompozycje przestrzenne – uzupełnienie architektury wolnostojącej     

        i założeń urbanistycznych ( ogrody, formy bram, wietrzenie, 

        naprowadzanie i zamykanie, itp.)

3. „Studium zieleni wysokiej” – zajęcia praktyczne.
    –  Rysowanie drzew rosnących na ziemiach polskich.
    –  Format  prac A-2, technika  sucha – ołówek.

 

„Narodowy strój polski”

 

Wykład ( 30  min):      

    –  strój męski w XV- XVIII wieku,     

    –  strój damski w  XV – XVIII wieku,
    –  pasy kontuszowe.
2. Zajęcia praktyczne:
    –  sylwetka szlachcica w  galowym stroju reprezentacyjnym.

    –  techniki łączone: ołówek i pastele olejne.

 

„Maska”

 

1. Wykład przybliżający dzieciom wiedzę o pochodzeniu maski, roli w życiu 

     społecznym, religijnym i kulturalnym:
     –  maska rytualna,
     –  maska pośmiertna,
     –  maska teatralna,
     –  maska wenecka.
     W oparciu o wiedze historyczną , fotografie autentycznych masek różnych

      kultur i narodowości oraz  masek tworzonych na potrzeby teatru i filmu

      następuje pobudzenie kreatywności i wyobraźni dziecka.
2. Bohaterzy filmowi w maskach:
    Ćwiczenia manualne polegające na rysowaniu masek na płaskim  schemacie

    głowy. Uczestnicy zajęć zapoznają się z proporcjami twarzy ludzkiej, poznają

     zasady kompozycji, symbolikę barw.
3.  Podsumowaniem zajęć jest indywidualne opowiadanie przed całą grupą
    o bohaterze dla którego została stworzona maska.

 

WARSZTATY FINANSOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWA